Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kompanjonsavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Kompanjonsavtal Kompanjonsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda aktier eller andelar i ett företag.

Det kan vara önskvärt att upprätta ett kompanjonsavtal mellan delägare i ett företag för att undvika och lösa tvister mellan delägare. Ett kompanjonsavtal kan vara speciellt viktigt i de företagsformer där delägarna är solidariskt ansvariga gentemot fordringsägare till företaget.

Ett kompanjonsavtal kan reglera hur resultatfördelningen mellan delägarna skall ske. Ett sådant här avtal kan även innehålla bestämmelser för vad som gäller när en delägare vill sälja sin andel till en delägare eller någon utomstående och vad som gäller om en delägare vill träda ur sitt delägarskap. Andra viktiga punkter i ett kompanjonsavtal kan vara vad som gäller vid förändrad företagsform, hur resurser i företaget får användas och konkurrensförbud.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett kompanjonsavtal mellan delägarna i ditt företag med bestämmelser om delägarskapet och skadeståndsansvar vid avtalsbrott.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 29 429
Ladda hem kompanjonsavtal »
Etiketter för denna mall: » avtal » bolagsbildning » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 678)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 216)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu