Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kommanditbolagsavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Kommanditbolagsavtal Kommanditbolagsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda andelar i ett kommanditbolag.

Det kan vara önskvärt att upprätta ett kommanditbolagsavtal mellan delägare i ett kommanditbolag för att undvika och lösa tvister mellan delägare. Ett kommanditbolag är ett handelsbolag med en solidariskt ansvarig delägare som kallas för komplementär och en eller flera andra delägare, kommanditdelägare, som endast är ansvariga för det kapital som anmälts vid företagsregistrering.

Ett kommanditbolagsavtal kan reglera hur resultatfördelningen mellan delägarna skall ske. Ett sådant här avtal kan även innehålla bestämmelser för vad som gäller när en delägare vill sälja sin andel till en delägare eller någon utomstående och vad som gäller om en delägare vill träda ur sitt delägarskap. Andra viktiga punkter i ett kommanditbolagsavtal kan vara vad som gäller vid förändrad företagsform, hur resurser i företaget får användas och konkurrensförbud.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett kommanditbolagsavtal mellan delägarna i ditt kommanditbolag med bestämmelser om delägarskapet och skadeståndsansvar vid avtalsbrott.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 3 252
Ladda hem kommanditbolagsavtal »
Etiketter för denna mall: » avtal » bolagsbildning » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (98 224)
Arvskifte (77 432)
Testamente (43 407)
Bouppteckning (29 407)
Samboavtal (26 106)
Äktenskapsförord (17 547)
Anställningsavtal (16 745)
juridiskadokument.nu