Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Hyresavtal lokal i första hand - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Hyresavtal lokal i första hand Hyresavtal i första hand för lokaler är en gratis mall för att upprätta ett förstahandskontrakt mellan en hyresvärd och hyresgäster. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyresavtal oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

Bestämmelser för uthyrning av lokaler finns i kapitel 12 i jordabalken och dessa regler är tvingande till hyresgästens fördel. För hyresgäster som hyr lokaler finns det bland annat ett indirekt besittningsskydd som ger hyresgästen rätt till skadestånd i vissa situationer, dessa situationer kan vara ogiltig uppsägning från hyresvärdens sida eller orimliga hyreskrav.

Ett hyresavtal för lokal bör vara skriftligt och innehålla uppgifter om hyresvärdens och hyresgästens namn och adress, lokalens adress och yta, hur lokalen skall användas, hyrans storlek, betalningsvillkor, avtalstid, uppsägningstid, förlängningstid och bestämmelser om underhåll och reparationer.

Ett hyresavtal för lokal gäller normalt på obestämd tid, tills vidare, men kan även gälla på bestämd tid med uppgift om förlängningstid. Ett hyreskontrakt på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra och detta gäller även hyresavtal på bestämd tid som varat i mer än nio månader i följd. Ett hyresavtal på bestämd tid som varar i mer än nio månader i följd förlängs automatiskt på obestämd tid om ingen förlängningstid har avtalats.

Hyran skall enligt grundregeln vara till beloppet bestämd. Hyreskontrakt på bestämd tid som är längre än tre år får innehålla bestämmelser om indexreglering av hyresnivån. Indexklausuler är tyvärr inte tillåtna i hyreskontrakt på obestämd tid eller i hyresavtal på bestämd tid som är kortare än tre år.

Det finns inget som hindrar att hyresavtalet och dess villkor inklusive hyresnivån omförhandlas under kontraktstiden, både hyresvärd och hyresgäst torde vara intresserade av ett långsiktigt förhållande. Vid förlängning av hyresavtal är hyresvärdens möjligheter att fritt bestämma hyran begränsad då lokalhyran inte får vara oskälig i förhållande till marknadshyran. Marknadshyran är den hyra som gäller om lokalen skulle bjudas ut på den öppna marknaden eller hyran för jämförbara lokaler i samma område. När marknadshyran bestäms får hyresvärden normalt inte ta hänsyn till värde höjande åtgärder som hyresgästen vidtagit och bekostat.

Uppsägningstiden för lokaler som uthyrs på obestämd tid eller på bestämd tid som är längre än nio månader skall vara nio månader. Om hyresgästen vill det och hyresvärden accepterar det kan uppsägningstiden sättas till en kortare tid än nio månader.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett hyresavtal i första hand för en lokal.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 66 952
Ladda hem hyresavtal lokal i första hand »
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » hyra » kontrakt » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 998)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu