Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Hyresavtal lägenhet i första hand - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Hyresavtal lägenhet i första hand Hyresavtal i första hand för lägenhet är en gratis mall för att upprätta ett förstahandskontrakt mellan hyresvärdar och hyresgäster. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyresavtal oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

Ett hyreskontrakt bör beskriva storleken på hyran och vad som ingår i hyreskostnaden, som till exempel trappstädning, värme och el. Hyresavtalet bör även innehålla bestämmelser om avtalstid och uppsägningstid. Om ett hyresavtal anger att uppsägningstiden är längre än tre månader är denna uppsägningstid ogiltig gentemot hyresgästen då kapitel 12 i jordabalken maximalt tillåter en uppsägningstid om tre månader för hyresgästen, uppsägningstiden blir då tre månader när hyresgästen säger upp hyresavtalet och enligt avtal när hyresvärden säger upp hyresavtalet. Om ett hyresavtal anger att uppsägningstiden är kortare än 3 månader så har hyresgästen rätt till denna kortare uppsägningstid när hyresgästen säger upp avtalet men kan kräva 3 månaders uppsägningstid då hyresvärden säger upp avtalet.

När privatpersoner hyr bostad av en hyresvärd gäller bestämmelserna i kapitel 12 i jordabalken som är till hyresgästens fördel och ett hyresavtal kan aldrig försämra de rättigheter som hyresgästen har enligt hyreslagen.

Ett hyresavtal kan ingås för obestämd tid eller för bestämd tid, ett hyreskontrakt som ingåtts på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. En uppsägning skall vara skriftlig.

I den här mallen finns det bland annat en förhandlingsklausul för hyresförändringar utan uppsägning, bestämmelser om reservnyckel, uteplats, hyresbetalning och underhåll.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 33 734
Ladda hem hyresavtal lägenhet i första hand »
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » hyra » kontrakt » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 955)
Arvskifte (82 876)
Testamente (46 882)
Bouppteckning (32 664)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu