Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Handelsbolagsavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Handelsbolagsavtal Handelsbolagsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal som reglerar delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på grund av innehavda andelar i ett handelsbolag.

Det kan vara önskvärt att upprätta ett handelsbolagsavtal mellan delägare i ett handelsbolag för att undvika och lösa tvister mellan delägare.

Ett handelsbolagsavtal kan reglera hur resultatfördelningen mellan delägarna skall ske. Ett sådant här avtal kan även innehålla bestämmelser för vad som gäller när en delägare vill sälja sin andel till en delägare eller någon utomstående och vad som gäller om en delägare vill träda ur sitt delägarskap. Andra viktiga punkter i ett handelsbolagsavtal kan vara vad som gäller vid förändrad företagsform, hur resurser i företaget får användas och konkurrensförbud.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett handelsbolagsavtal mellan delägarna i ditt handelsbolag med bestämmelser om delägarskapet och skadeståndsansvar vid avtalsbrott.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 8 152
Ladda hem handelsbolagsavtal »
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » bolagsbildning » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 655)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 406)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu