Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Förenklat årsbokslut i ideell förening och trossamfund enligt K1 (BFNAR 2010:1) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Förenklat årsbokslut i ideell förening och trossamfund enligt K1 (BFNAR 2010:1) Förenklat årsbokslut i ideell förening och trossamfund är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett årsbokslut i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Ideella föreningar och registrerade trossamfund får enligt bokföringslagen (1999:1078) upprätta ett förenklat årsbokslut om föreningen är ett mindre företag, om nettoomsättningen per år är högst tre miljoner kronor och om inte föreningen är moderföretag i en större koncern.

Ett mindre företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) ett företag som inte är ett större företag. Ett större företag är ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett förenklat årsbokslut i enlighet med BFNAR 2010:1 och bokföringslagen (1999:1078) omfattar en resultaträkning och en balansräkning. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett förenklat årsbokslut i en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som utgör ett mindre företag.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 19 914
Ladda hem förenklat årsbokslut i ideell förening och trossamfund enligt k1 (bfnar 2010:1) »
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » excel » rapporter » redovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 607)
Arvskifte (79 670)
Testamente (45 244)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 397)
Äktenskapsförord (18 863)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu