Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Förenklat årsbokslut i enskild firma enligt K1 (BFNAR 2006:1) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Förenklat årsbokslut i enskild firma enligt K1 (BFNAR 2006:1) Förenklat årsbokslut i enskild firma (K1, BFNAR 2006:1) är en gratis mall som du kan använda för att upprätta ett bokslut i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

En enskild näringsidkare får upprätta ett förenklat årsbokslut och tillämpa bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2006:1 enligt bokföringslagen (1999:1078) om firman är ett mindre företag enligt bokföringslagen, om nettoomsättningen per år är högst tre miljoner kronor och om inte firman är moderföretag i en större koncern.

Ett mindre företag är enligt bokföringslagen (1999:1078) ett företag som inte är ett större företag. Ett större företag är ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Ett förenklat årsbokslut i enlighet med BFNAR 2006:1 och bokföringslagen (1999:1078) omfattar en resultaträkning och en balansräkning.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett förenklat årsbokslut i en enskild firma som utgör ett mindre företag med BFNAR 2006:1 och bokföringslagen (1999:1078).

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Skatteverket | 7 278
Ladda hem förenklat årsbokslut i enskild firma enligt k1 (bfnar 2006:1) »
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » rapporter » redovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu