Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Faktura avseende hushållsarbeten (RUT) eller ROT-arbeten - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Faktura avseende hushållsarbeten (RUT) eller ROT-arbeten Faktura för hushållsarbeten (RUT) eller ROT-arbeten är en gratis mall som kan användas för att upprätta en faktura avseende utförda tjänster till en privatperson som är berättigad till skattereduktion för husarbeten.

Med hushållsarbeten (RUT) avses hushållsnära tjänster till privatpersoner såsom städning, gräsklippning, häckklippning, snöskottning, barnpassning och annan omsorg. Med ROT-arbeten avses byggnadstjänster till privatpersoner såsom renovering och ombyggnad av badrum eller kök.

Privatpersoner som köper tjänster av privatpersoner eller företag med F-skattesedel avseende hushållsarbeten (RUT) kan per person få en skattereduktion om 50 % på arbetskostnaden, maximalt med 75 000 SEK per år (50 000 SEK år 2020). För ROT-arbeten medges en skattereduktion om 30 % på arbetskostnaden inklusive moms men maximalt med 50 000 SEK per år och person. Denna skattereduktion innebär att detta belopp dras av direkt mot den skatt som denna privatperson skall betala under ett år. Skattereduktion kan endast erhållas på arbetskostnader och inte på kostnader för material eller resor.

Den privatperson som vill ha skattereduktion för husarbeten måste äga eller vara delägare i den fastighet som är föremål för husarbetena. Om det är två delägare till en fastighet kan dessa tillsammans maximalt få en skattereduktion på arbetskostnader för hushållsarbeten och ROT-arbeten om 150 000 SEK per år (100 000 SEK år 2020).

Från och med den 1 juli år 2009 är det den privatperson eller det företag med F-skattesedel som utför husarbeten som skall göra ett preliminärt avdrag för skattereduktion direkt på fakturan. Det är sedan denna aktör med F-skattesedel som ansöker hos Skatteverket om att återfå det belopp som har dragits av på fakturan. Avdraget görs på den totala arbetskostnaden inklusive moms och med maximalt 50 % för RUT-arbeten eller med maximalt 30 % för ROT-arbeten. Det är köparen eller köparna som måste uppge att de är berättigade till den skattereduktion som företagaren gör på fakturan. Om köparna inte är berättigade till skattereduktion för husarbeten så måste de betala det totala fakturabeloppet till företagaren.

För företagarens del spelar det ingen roll om den privatperson som får ett preliminärt avdrag för skattereduktion inte har en total skattekostnad som överstiger den preliminära skattereduktionen, i sådana fall får denna privatperson betala restskatt.

Från och med den 1 januari år 2020 blir det krav på elektronisk betalning vid RUT- och ROT-avdrag. Med elektronisk betalning avses en betalning som har förmedlats av en betaltjänstleverantör och som innehåller uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. En elektronisk betalning är exempelvis en betalning via internetbank, med kontokort eller med Swish.

Du kan använda den här mallen när du skall upprätta en faktura för hushållsarbeten (RUT) eller ROT-arbeten med ROT-avdrag direkt i fakturan för husarbeten utförda till en privatperson.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 8 858
Ladda hem faktura avseende hushållsarbeten (rut) eller rot-arbeten »
Etiketter för denna mall: » avtal » excel » fakturering » fastighet » kontrakt

Utvalda mallar

Gåvobrev (101 606)
Arvskifte (79 669)
Testamente (45 243)
Bouppteckning (31 223)
Samboavtal (28 395)
Äktenskapsförord (18 861)
Anställningsavtal (17 850)
juridiskadokument.nu