Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Faktura avseende byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Faktura avseende byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas Faktura avseende byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas är en gratis mall för att upprätta en faktura för tjänster relaterade till byggnation där reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpas men även för andra tjänster och varor.

Från och med den 1 juli år 2007 är det omvänd skattskyldighet för moms när det gäller byggtjänster som ett företag utför åt ett annat företag. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det säljande företaget inte skall ta ut någon moms på fakturan för de tjänster eller varor som omfattas och att det köpande företaget skall redovisa moms avseende dessa tjänster eller varor. Omvänd skattskyldighet för moms avseende byggtjänster tillämpas inte då ett byggföretag säljer byggtjänster till en privatperson eftersom en privatperson inte är momsregistrerad.

De byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet för moms är tjänster som avser fastighet, byggnad eller anläggning och som kan hänföras till mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, byggstädning och uthyrning av arbetskraft för tjänsterna utom när det gäller byggstädning.

Det säljande företaget skall i skattedeklarationen för moms redovisa försäljning där omvänd skattskyldighet tillämpas som ”Försäljning när köparen är skattskyldig…”, det är därför viktigt för säljaren att använda specifika konton i bokföringen för detta och koppla dessa konton till rätt momskoder. Det köpande företaget av byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas skall redovisa både utgående och ingående moms med 25 % av det totala beloppet för byggtjänsterna. Det köpande företaget av byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas skall i skattedeklarationen för moms redovisa inköpet som ”Inköp av tjänster…”, den utgående momsen som ”Utgående moms på inköp” och den ingående momsen som ”Ingående moms”.

Det säljande företaget av byggtjänster där omvänd skattskyldighet för moms tillämpas måste på fakturan minst ange "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster".

Du kan använda den här mallen för att skapa en faktura för byggtjänster där omvänd skattskyldighet för moms tillämpas. De byggtjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet markeras med en stjärna (*) och hänvisning sker till texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas avseende dessa tjänster”.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 4 414
Ladda hem faktura avseende byggtjänster där omvänd skattskyldighet tillämpas »
Etiketter för denna mall: » avtal » excel » fakturering » försäljning » överlåtelse

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 654)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu