Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Bodelningsavtal mellan sambor - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Bodelningsavtal mellan sambor Bodelningsavtal för sambor är en gratis mall för att förrätta en bodelning mellan två parter som lever gemensamt i ett samboförhållande. En bodelning företas om någon av samborna begär det när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra.

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.

Begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen i ett samboavtal.

Vid bodelningen skall först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde.

För sådana fordringar mot en sambo som inte är förenade med särskild förmånsrätt i samboegendomen och som inte heller på annat sätt är att hänföra till sådan egendom skall sambon få täckning ur samboegendomen endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan egendom.

Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet av samboegendomen skall därefter delas lika mellan samborna.

Ett bodelningsavtal skall vara skriftligt och undertecknas av båda parterna. Du kan använda den här mallen för att förrätta en bodelning mellan dig och din sambo.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt bodelningsavtal för sambor på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2023-09-27 | Skapad av Mallar.biz | 44 276
Ladda hem bodelningsavtal sambos »
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » kontrakt » rättegång » tvist » word » bodelning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu