Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Betalningspåminnelse - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Betalningspåminnelse Betalningspåminnelse är en gratis mall som du kan använda för att påminna dina kunder om att ditt företag har obetalda och förfallna fordringar på dem.

En betalningspåminnelse kan du skicka efter det att en fakturas förfallodatum har passerats. Det är viktigt att ha en vänlig ton i en betalningspåminnelse då det kan vara så att kunden enbart har glömt att betala eller betalat lite försent. Det är bra med en text som innebär att kunden kan bortse från betalningspåminnelsen om betalning skett i dagarna.

I en betalningspåminnelse skall du specificera vilka fakturor som är obetalda, deras fakturanummer, deras fakturadatum, deras förfallodatum, avtalad dröjsmålsränta och fakturornas saldo inklusive moms. Dröjsmålsränta kan vara avtalad i förväg, angiven på en offert, angiven i godkända köpevillkor eller angiven i annat avtal. Om dröjsmålsränta inte är avtalad kan du debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen som uppgår till referensräntan plus 8 % per år.

För en betalningspåminnelse kan du även debitera en påminnelseavgift om 60 SEK och denna avgift är inte momspliktig. När kunden har erhållit en betalningspåminnelse skall betalning ske så snabbt som möjligt och du kan vänta i cirka 10 dagar innan du går vidare med andra åtgärder. Åtgärder efter betalningspåminnelse kan vara att skicka inkassokrav, ansöka om betalningsföreläggande, att skicka betalningsuppmaning med konkurshot och slutligen konkursansökan.

Från och med den 16 mars år 2013 får ditt företag ta ut en förseningsavgift om 450 SEK enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader avseende fordringar på andra företag eller myndigheter när förfallodagen har passerats. Det finns inget krav på att den här avgiften måste avtalas i förväg. Ett företag som tar ut en förseningsavgift av sin kund får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

Du kan använda den här mallen för att skapa en betalningspåminnelse som du kan skicka till de kunder som har missat eller glömt bort att betala din fordran.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 12 160
Ladda hem betalningspåminnelse »
Etiketter för denna mall: » avtal » fakturering » försäljning » indrivning » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 958)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 885)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu