Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Beräkna beställningspunkt och buffertlager - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Beräkna beställningspunkt och buffertlager Beräkna beställningspunkt och buffertlager är en gratis mall för att beräkna buffertlager och beställningspunkt för flera produkter beroende på efterfrågan, standardavvikelse för efterfrågan och leveranstid. Beställningspunkt är en beslutsregel för inköp av varor med oberoende efterfrågan.

Oberoende efterfrågan innebär att efterfrågan på en vara inte beror på efterfrågan för andra varor, det vill säga att det inte finns något samband mellan varorna. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en vara beror på efterfrågan på andra varor, det vill säga en vara ingår som komponent i en eller flera andra varor.

Beställningspunkt är en beslutsregel som används för att bestämma när företag skall göra beställningar av material eller varor. Ett företag kan inte vänta med att beställa nya varor tills lagernivån når 0 eftersom beställda varor oftast inte levereras omedelbart. Efterfrågan på produkten och leveranstiden bestämmer storleken på beställningspunkten. En beställningspunkt är ett uttryck för den lagernivå som skall trigga en ny beställning av varor och under leveranstiden skall denna lagernivå som bestämts av beställningspunkten räcka för att tillmötesgå efterfrågan.

Att exakt veta hur stor efterfrågan är och hur lång leveranstid det är kan dock vara svårt och därför kan det krävas att företaget har ett buffertlager. Ett buffertlager skall ta hänsyn till och minimera risken att lagret tar slut även då det är variation i efterfrågan eller leveranstiden. I den här modellen beräknas buffertlagret som standardavvikelsen för efterfrågan gånger ett Z-värde gånger leveranstiden dividerat med antalet arbetsdagar. Leveranstiden antas vara någorlunda säker och variation i denna får tas hänsyn till genom att justera standardavvikelsen för efterfrågan. Om leveranstiden är försenad med en dag så innebär det att det krävs ett buffertlager om nivån på efterfrågan under en arbetsdag. Ett Z-värde på 3 innebär att man täcker in cirka 99,86 % av variationen i efterfrågan.

Beställningspunkten beräknas som efterfrågan per arbetsdag gånger leveranstiden plus buffertlagret. Du kan använda den här mallen för att beräkna buffertlager och beställningspunkt för ett flertal produkter med oberoende efterfrågan. För att underlätta dessa beräkningar ytterligare kan ett lagerprogram eller lagersystem vara att rekommendera.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Mallar.biz | 11 125
Ladda hem beräkna beställningspunkt och buffertlager »
Etiketter för denna mall: » beställning » excel » inköp » kalkyl » lager » leverans » mrp » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 999)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu