Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Ansökan om betalningsföreläggande - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Ansökan om betalningsföreläggande Betalningsföreläggande är en gratis mall för att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden för obetalda fordringar. Du kan göra en ansökan om betalningsföreläggande för att få andra att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot dig eller för att vräka en hyresgäst som inte betalar hyran.

När du har gjort en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden får den som du riktar kravet på ett föreläggande om att betala eller på annat sätt fullgöra sina skyldigheter. Den som har fått ett föreläggande från kronofogden kallas för svaranden och denne har rätt att inom viss tid yttra sig eller bestrida ditt krav. Om svaranden inte agerar mot ditt krav inom angiven tid blir ditt betalningsföreläggande fasställt i ett utslag. Om svaranden motsätter sig ditt krav måste ärendet tas upp i tingsrätt för att inte bli avskrivet.

När det har blivit ett utslag så verkställer kronofogden genom att undersöka svarandens tillgångar och eventuellt genomföra en utmätning.

För att kunna göra en ansökan om betalningsföreläggande måste betalningsdatum ha passerat. I ett betalningsföreläggande kan du kräva ersättning för påminnelser, inkassokravsavgift, dröjsmålsränta, ansökningsavgifter till kronofogden, kostnader för registreringsbevis, amorteringsplan och ersättning för eget arbete.

När du skapar ett betalningsföreläggande väljer du om du vill begära verkställighet, avhysning, utmätning och handräckning. Du kan använda den här mallen för att ansöka om betalningsföreläggande för obetalda fordringar.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Kronofogden | 4 410
Ladda hem ansökan om betalningsföreläggande »
Etiketter för denna mall: » fakturering » försäljning » indrivning » rättegång

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu