Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Annuitetskalkyl - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Annuitetskalkyl Annuitetskalkyl är en gratis mall för att upprätta en investeringskalkyl enligt annuitetsmetoden för ett eller flera investeringsalternativ. En annuitetskalkyl kan vara lämplig att använda när man skall jämföra investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängder.

En annuitetskalkyl är en investeringskalkyl som innebär att man fördelar en investerings grundinvestering och kassaflöde i lika stora annuiteter över investeringens ekonomiska livslängd. Om ett investeringsalternativ har oregelbundna kassaflöden mellan olika perioder kan man först diskontera alla framtida kassaflöden till nuvärde innan man börjar beräkna annuiteter i en annuitetskalkyl. Annuiteter är periodvisa belopp som är lika stora och som består av både amortering och ränta, där räntedelen är störst i början och amorteringsdelen störst i slutet. En annuitetskalkyl kan upprättas för olika perioder, exempelvis år, kvartal eller månader. Totalsumman av alla annuiteter blir större om perioden är år jämfört med om perioden är månad eftersom amorteringarna sker tidigare vid månadsperioder jämfört med vid helårsperioder.

Om grundinvesteringen uppstår under flera år så bör man räkna upp varje investering med avkastningskravet (kalkylräntan) för att ta hänsyn till tidsvärdet av pengar. Investerarna kräver normalt avkastning från första dagen, ett investerat belopp för fem år sedan är värt mer än ett investerat belopp idag.

Om en annuitetskalkyl enbart består av utbetalningar skall det investeringsalternativ väljas som har den minsta annuiteten. Annuitetsmetoden är lämplig att använda då man skall jämföra olika investeringsalternativ som har olika ekonomisk livslängd. Annuitetsmetoden kan exempelvis användas när man skall välja mellan att behålla en gammal maskin eller att köpa en ny maskin.

I mallen annuitetskalkyl antas reala betalningsströmmar före skatt. När man uppskattar framtida kassaflöde skall därför ingen hänsyn till kompensation för inflation göras och inte heller skall något avdrag för skatt göras. Då betalningsströmmarna är reala och före skatt är avkastningskravet justerat för både inflation och skatt så att kalkylräntan utgör ett realt avkastningskrav före skatt.

Kalkylräntan beräknas som ett vägt genomsnitt av avkastningskrav från aktieägare och genomsnittlig ränta från långivare, WACC. Vägningen mellan kapital från aktieägare och långivare görs utifrån hur investeringen skall finansieras.

Du kan använda mallen annuitetskalkyl för att upprätta en investeringskalkyl till att ta beslut om en investering skall vidtas eller vilken investering som skall vidtas.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 11 963
Ladda hem annuitetskalkyl »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » lån » räkna » styrning

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 654)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 404)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 885)
Äktenskapsförord (16 244)
Anställningsavtal (15 556)
juridiskadokument.nu