Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Aktieägaravtal mellan aktieägare - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Aktieägaravtal mellan aktieägare Aktieägaravtal mellan aktieägare är en gratis mall som kan användas för att skriftligen reglera rättigheter och skyldigheter mellan aktieägare i ett mindre aktiebolag.

Det kan uppstå många konflikter mellan aktieägare i mindre aktiebolag och även andra problem som måste regleras på något sätt. Om ett litet aktiebolag blir väldigt framgångsrikt kan det leda till att det uppstår konflikter när det gäller vinstfördelningen på grund av att alla kanske inte har bidragit med lika mycket arbete. Om en av aktieägarna i ett litet aktiebolag dör kan det uppstå frustration på grund av att en arvtagare får överta värden som kanske har byggts upp på tack vare en lång tids arbete utan lön.

Ett aktieägaravtal upprättas mellan ett antal parter (aktieägare) och skall innehålla alla punkter som anses vara viktiga att reglera mellan parterna. Det kan vara svårt att förstå nyttan med ett aktieägaravtal när man startar sitt första aktiebolag tillsammans med andra men man kommer förmodligen att förstå nyttan med ett sådant avtal förr eller senare.

Den här mallen för ett aktieägaravtal mellan aktieägare innehåller först tre punkter som berör vilket aktiebolag som omfattas av avtalet, vilka parter som omfattas av avtalet och aktiebolagets verksamhet. Aktieägaravtalet innehåller därefter ytterligare 14 punkter som berör:

4. Hur substansvärdet skall beräknas
5. Hur avkastningsvärdet skall beräknas
6. Hur parterna skall förhålla sig till styrelsearbetet
7. Hur VD skall utses
8. Hur firmateckning skall ske
9. Arbetsfördelning, lön och förmåner för parterna i avtalet
10. Hur vinstutdelning kan ske
11. Bestämmelser om konkurrens och sekretess
12. Bestämmelser om aktiebolagets resurser i förhållande till parterna
13. Vad som händer om en part vill sälja sina aktier
14. Vad som gäller när en part dör eller går i konkurs
15. Bestämmelser om skadestånd vid avtalsbrott
16. Avtalstiden för aktieägaravtalet
17. Övrigt

Aktieägaravtalet skall skrivas under av samtliga parter och det är viktigt att du läser igenom allt innehåll i den här mallen samt anpassar den till egna behov när det gäller vad och hur ni vill reglera förhållandet mellan er som aktieägare.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 19 357
Ladda hem aktieägaravtal mellan aktieägare »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » avtal » bolagsbildning » dödsbo » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 678)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 217)
Anställningsavtal (18 904)
juridiskadokument.nu