Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Partnerskap

Här hittar du gratis mallar för partnerskap. Ett partnerskap innebär att två personer lever gemensamt i ett förhållande. Detta förhållandet oavsett om det är äktenskap eller samboförhållande kan behöva regleras vid ingående och utgående av partnerskap.

Ansökan om skilsmässa

Äktenskapsskillnad är en gratis mall för att ansöka om skilsmässa hos den tingsrätt som din kommun tillhör. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Läs mer »

Bodelningsavtal mellan gifta

Bodelningsavtal för gifta är en gratis mall för att förrätta en bodelning mellan två makar som lever/levde i ett äktenskapsförhållande. En bodelning företas när ett äktenskap upplöses och innebär att makarnas giftorättgods (gemensamma egendom) skall fördelas mellan makarna.

Läs mer »

Bodelningsavtal mellan sambor

Bodelningsavtal för sambor är en gratis mall för att upprätta en bodelning mellan två parter som lever gemensamt i ett samboförhållande.

Läs mer »

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en gratis mall för att upprätta en fullmakt som börjar gälla vid en framtida tidpunkt, när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut.

Läs mer »

Samboavtal

Samboavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två personer som lever i ett samboförhållande. Ett avtal mellan sambos upprättas och undertecknas främst för att reglera de ekonomiska förhållandena samborna emellan.

Läs mer »

Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två eller flera parter med förklaring om att egendom ägs med samäganderätt enligt fastställda proportioner.

Läs mer »

Skuldebrev vid olika kontantinsats

Skuldebrev vid olika kontantinsats är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan personer som har köpt en gemensam bostad men inte betalat lika stor kontantinsats.

Läs mer »

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan makar i ett äktenskap. Med ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller en make skall vara enskild egendom och inte utgöra giftorättsgods.

Läs mer »
Första || Nästa
juridiskadokument.nu