Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Rapportplan | Gratis mall

Rapportplan | Gratis mall

Rapportplan är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vilka rapporter som skall upprättas, när rapporterna skall upprättas och vilka som skall vara mottagare av rapporterna. Rapporter är dokument som används för att följa upp ansvar, lönsamhet och prestationer i efterhand genom att jämföra utfallet mot budget.

Ekonomistyrning innebär att skapa ansvar, budgetera och att följa upp budget för att se till att strategier och planer åtföljs i hela organisationen. Utgångspunkten för ekonomistyrningen är företagets målsättningar och strategier enligt fasställd affärsplan. Utifrån företagets strategier skall chefer tilldelas ansvar och hållas ansvariga för att följa en budget.

En rapportplan är ett planeringsverktyg som kan användas av de som arbetar med ekonomistyrningen i företaget. I en rapportplan fastställer man vilka rapporter som skall skapas, när de skall skapas, vad rapporterna skall innehålla, vem som skall ta emot rapporterna och vad syftet med rapporterna är. Rapporter kan användas för att följa upp chefers prestationer. Rapporter kan också användas av chefer för att följa upp tagna beslut. Ett beslut kan ha baserats på en förkalkyl och sedan kan detta beslut följas upp genom att man upprättar en efterkalkyl som visar på det verkliga utfallet. Rapporter kan förutom att indikera att planer inte efterföljs, även användas för att ändra planer och vara input i planeringsarbetet.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en rapportplan i din organisation.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 106
Etiketter för denna mall: » ekonomistyrning » excel » organisation » rapporter » redovisning
juridiskadokument.nu