Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Mått- och objektmatris | Gratis mall

Mått- och objektmatris | Gratis mall

Mått- och objektmatris är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vad som skall mätas och för vilka objekt måtten skall mätas.

Ekonomistyrning innebär att skapa ansvar, budgetera och att följa upp budget för att se till att strategier och planer åtföljs i hela organisationen. Utgångspunkten för ekonomistyrningen är företagets målsättningar och strategier enligt fasställd affärsplan. Utifrån företagets strategier skall chefer tilldelas ansvar och hållas ansvariga för att följa en budget.

En mått- och objektmatris är ett verktyg för de som arbetar med ekonomistyrning att fastställa vilka mått som skall finnas i en budget för ansvariga chefer i olika avdelningar. I en mått och objektmatris kan mått också tilldelas andra objekt än avdelningar, exempelvis produkter, kunder, kostnadsställen med mera.

Vanliga mått som används i ekonomistyrningen är finansiella mått såsom intäkter, kostnader, resultat och räntabilitet. Andra mått kan vara icke finansiella såsom kundnöjdhet och personalnöjdhet. Det finns många olika typer av mått som kan användas i den interna ekonomistyrningen och endast den egna kreativiteten sätter gränserna. Viktigt att tänka på när man väljer ut mått är dock att dessa skall stämma överrens med företagets strategier och man bör även analysera de beteendemässiga effekter som måtten kan skapa. Det brukar ju heta att det som mäts blir gjort.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en mått- och objektmatris i din organisation.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 2 819
Etiketter för denna mall: » analys » ekonomistyrning » excel » organisation » rapporter
juridiskadokument.nu