Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Inkassokrav | Gratis mall

Inkassokrav | Gratis mall

Inkassokrav är en gratis mall för att utforma ett inkassobrev enligt bestämmelserna i inkassolagen (1974:182). Vid indrivning av fordringar utgör utfärdandet av ett inkassokrav vanligen det andra steget efter betalningspåminnelse och före ansökan om betalningsföreläggande.

Ett inkassokrav skickas till det företag eller den person som har obetalda fordringar hos ditt företag. Du kan för egen räkning utfärda och skicka ut inkassokrav för obetalda fordringar i ditt företag, om du avser att utfärda och skicka ut inkassokrav för någon annans räkning krävs tillstånd för inkassoverksamhet.

I ett inkassokrav har du rätt att ta ut avgift för tidigare skickade betalningspåminnelser om 60 SEK per betalningspåminnelse, lagstadgad inkassoavgift om 180 SEK och dröjsmålsränta enligt avtal eller enligt räntelagen om avtal om dröjsmålsränta saknas.

Det är viktigt att du själv skapar och arkiverar en kopia av det skickade inkassokravet vid eventuell ansökan om betalningsföreläggande i ett
senare skede för att kunna få kostnadsersättning för inkassoavgiften från gäldenären.

Från och med den 16 mars år 2013 får ditt företag ta ut en förseningsavgift om 450 SEK enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader avseende fordringar på andra företag eller myndigheter när förfallodagen har passerats. Det finns inget krav på att den här avgiften måste avtalas i förväg. Ett företag som tar ut en förseningsavgift av sin kund får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

Du kan använda den här mallen för att skapa ett professionellt inkassokrav att skicka till kunder som släpar efter med betalningen.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 5 592
Etiketter för denna mall: » excel » fakturering » försäljning » indrivning » rättegång » tvist
juridiskadokument.nu