Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

FOR loop i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

FOR loop i Excel (VBA och VB6) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod som ger två exempel på hur en FOR loop kan användas vid programmering i Excel och VBA.

En FOR loop är ett argument som används inom programmering för att köra kod ett förutbestämt antal gånger i enlighet med det villkor som programmeraren anger. En FOR loop används i stället för en DO WHILE eller en DO UNTIL loop när du kan ange antalet iterationer för loopen innan loopen startas.

Antalet iterationer i en FOR loop kan antingen anges som ”For number=1 To maxnumber” eller som ”For Each item In datalist” och avslutet för loopen anges med ”Next” argumentet som innebär att nästa iteration körs. En FOR loop kan avslutas i förtid med hjälp av ”Exit For” argumentet och det här kan vara aktuellt om något speciellt villkor har blivit uppfyllt.

I den här mallen med gratis kod för FOR loop i Excel och VBA har vi skapat en klassmodul för aktier och en vanlig modul som både skapar och hämtar data från en Collection. I den här mallen använder vi den ena versionen av en FOR loop för att skapa aktieobjekt och lägga till dem i vår Collection och den andra versionen av en FOR loop för att iterera i vår Collection och presentera data i ett arbetsblad.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 1 017
Etiketter för denna mall: » excel » programmering
juridiskadokument.nu