Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Framtidsfullmakt | Gratis mall

Framtidsfullmakt | Gratis mall Framtidsfullmakt är en gratis mall för att upprätta en fullmakt som börjar gälla vid en framtida tidpunkt, när fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykiskt störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt får enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. Det finns åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt skall vara skriftlig enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt får upprättas av en person som har fyllt 18 år och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter. En framtidsfullmakt måste bevittnas av 2 personer, vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara vittne.

Av en framtidsfullmakt skall det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. En framtidsfullmakt kan inte göras oåterkallelig.

Det är normalt fullmaktshavaren som skall bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft, detta gäller dock inte om det har bestämts i fullmakten att ikraftträdandet ska prövas av domstol. Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » en garanterat juridiskt korrekt framtidsfullmakt på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2020-10-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 778
Etiketter för denna mall: » äktenskap » avtal » kontrakt » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu