Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Aktiviteter | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med aktiviteter. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

Personalrutin, intern kontroll för personalcykeln

Personalrutin är en gratis mall som beskriver interna rutiner för intern kontroll i personalcykeln. I denna mall beskrivs stegen i processen för administration av personal och löner och de arbetsuppgifter som bör utföras för att uppnå en tillfredsställande intern kontroll för personalcykeln.

Processbeskrivning

Processbeskrivning är en gratis mall som kan användas för att beskriva vilka aktiviteter som utförs i en process och vilken distans i meter som krävs för att utföra aktiviteten samt vilken tid det tar att utföra aktiviteten.

Program vid konferens, konferensprogram

Konferensprogram är en gratis mall som kan användas till att upprätta ett program för en konferens eller en dagordning för en konferens.

Projektplanering med Gantt schema

Projektplanering med Gantt schema är en gratis mall för att planera när aktiviteter i ett projekt skall genomföras. Ett projekt är en serie av uppgifter eller aktiviteter som skall genomföras för att uppnå ett resultat, exempelvis utveckling av en produkt, byggnation av ett hus eller genomförandet av en marknadsföringskampanj.

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe är en gratis mall för att bestämma sekvensen för de arbetsuppgifter som skall utföras i arbetsstället, det vill säga i vilken ordning jobben skall utföras.

Tilldela jobb till arbetsställen

Tilldela jobb till arbetsställen är en gratis mall för kortsiktig produktionsplanering som kan användas till att fördela jobb eller uppgifter till arbetsställen, arbetsplanering för att uppnå den minsta totalkostnaden.

Utvärdering av processorienterad layout

Process layout är en gratis mall för att beräkna kostnaden för olika arrangemang av avdelningar i olika rum. Den här mallen kan användas för att utvärdera olika placeringar av avdelningar i olika rum för att komma fram till en rimlig kostnad beroende på hur många förflyttningar som görs mellan avdelningarna och avståndet mellan rummen.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu