Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Automatisk säkerhetskopiering av mappar och filer till zip (WinRAR, DOS) | Gratis mall

Automatisk säkerhetskopiering av mappar och filer till zip  (WinRAR, DOS) | Gratis mall

Automatisk säkerhetskopiering av mappar och filer till zip-filer är en gratis mall som du kan använda tillsammans med schemaläggaren eller starta manuellt för att hantera din säkerhetskopiering på ett snabbt och effektivt sätt.

Den här mallen består av två batchfiler, BackupOperation.bat och Array.bat, du kan ändra i en sådan här fil genom att högerklicka på den och välja ”Redigera”. BackupOperation.bat är huvudfilen för den automatiska säkerhetskopieringen och Array.bat är en hjälpfil till huvudoperationen.

Med hjälp av den här mallen kan du skapa enskilda säkerhetskopior för varje veckodag genom att säkerhetskopiering sker till en mapp som är namngiven med den aktuella veckodagen. Mapparna måste skapas manuellt i målkatalogen för att säkerhetskopiering för veckodagar skall fungera.

I den här mallen har vi valt att använda WinRAR för att zippa en mapp till en enskild zip-fil i målkatalogen, den gamla zip-filen för den aktuella veckodagen tas först bort och sedan sparas en ny zip-fil i målkatalogen.

Du kan välja att köra huvudfilen, BackupOperation.bat, via schemaläggaren för att automatisk köra säkerhetskopieringen vid en viss tidpunkt eller köra filen med manuellt genom att dubbelklicka på den. Glöm inte att ta bort kommandot ”Pause” i huvudfilen om du kör säkerhetskopieringen automatiskt.

Ett tips är att installera Microsoft SkyDrive eller Google Drive på din dator så att dina zip-filer sparas i molnet, med SkyDrive eller Google Drive installerat på din dator så skapas en mapp dit du kan kopiera filer. Synkroniseringen mellan din dator och din SkyDrive eller Google Drive lagring sker automatiskt.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 516
Etiketter för denna mall: » batch-filer » datasäkerhet
doxservr.se juridiskadokument.nu