Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Webbserver | Kategori

Här hittar du gratis mallar, instruktioner och kod som berör webbserver och FTP server för webbplatser.

Automatisk säkerhetskopiering av mappar och filer till zip (WinRAR, DOS) | Gratis mall

Automatisk säkerhetskopiering av mappar och filer till zip-filer är en gratis mall som du kan använda tillsammans med schemaläggaren eller starta manuellt för att hantera din säkerhetskopiering på ett snabbt och effektivt sätt.

Nätverk och lastbalansering i datacenter eller serverhallar (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis mall som behandlar nätverk och lastbalansering i datacenter eller serverhallar med många serverdatorer.

Replikera en MySQL databas och balansera trafik med MySQL Proxy (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att replikera en MySQL databas från en databasserver (master) till en eller flera andra databasservrar (slaves) och för att balansera trafik mellan databasservrar med hjälp av MySQL Proxy.

Skapa egen webbserver och FTP server i IIS 7 (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa en egen webbserver och en egen FTP server i IIS 7 på en egen serverdator eller på en hyrd server.

Skapa en egen databasserver med MS SQL (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa en egen databasserver med Microsoft SQL Server (MS SQL) på en egen serverdator eller på en hyrd server.

Skapa en egen databasserver med MySQL (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa en egen databasserver med MySQL Community Server på en egen serverdator eller på en hyrd server.

Skapa en egen e-postserver med hMailServer (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa en egen e-postserver med hMailServer på en dator med Windows som operativsystem.

Skapa en lastbalanserad WEB FARM med Microsoft ARR (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis mall med en instruktion för hur du kan skapa en WEB FARM med flera webbservrar och balansera trafiken mellan dem med hjälp av Microsoft ARR.

Skapa fjärråtkomst till en serverdator via fjärrskrivbordet (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa fjärråtkomst till en serverdator via fjärrskrivbordet i Windows.

Skapa flera (multipla) MySQL server instanser på en dator (Windows) | Gratis mall

Här kan du ladda hem en gratis instruktion för att skapa och köra flera MySQL serverinstanser på en dator genom att installera multipla Windows tjänster för MySQL.

juridiskadokument.nu