Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Funktioner | Kategori

Här hittar du gratis kod för funktioner på en webbsida. Med funktioner menar vi kod som gör det möjligt utföra operationer såsom att skicka e-mail, skicka data och att skapa pdf-filer med mera.

301 REDIRECT till en ny webbsida (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att göra en 301 REDIRECT från gamla webbsidor med webbadresser som inte existerar längre till nya webbsidor med nya webbadresser.

404 URL-omskrivning av URL utan filtillägg (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för URL-omskrivning av SEO-vänliga länkar utan filtillägg med hjälp av 404 hantering i GLOBAL.ASAX filen utan att behöva göra några ändringar i IIS 6 eller IIS 7.

Dela upp text i delar (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att dela upp en text i flera delar för att exempelvis skapa länkar av etiketter som är separerade med kommatecken.

DO WHILE och DO UNTIL loopar (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för DO WHILE och DO UNTIL loopar som du kan använda när du vill skapa loopar som är förenade med villkor.

Donation med PayPal och kreditkort via knapp (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) med instruktioner för hur du kan lägga till en fungerande PayPal knapp för donationer på din ASP.NET hemsida.

Ersätta text och tecken med REPLACE (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att ersätta text eller tecken med funktionen REPLACE så att du exempelvis kan undvika att felaktigheter uppstår på grund av ogiltiga tecken.

FOR LOOP (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att kunna skapa en FOR LOOP i syfte att söka igenom en lista rad för rad och att utföra samma kod avseende varje rad i listan.

Generera nytt lösenord slumpmässig (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att generera ett nytt lösenord helt slumpmässigt då en användare exempelvis har glömt sitt gamla lösenord och då det inte går att återfå det gamla lösenordet eftersom lösenord normalt envägskrypteras innan de sparas i en databas.

Hämta data från XML fil eller XBRL fil (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att läsa och hämta data från en XML fil eller en XBRL fil till ett formulär på en webbsida.

Inloggning och lösenordsskydd med FORMS AUTHENTICATION (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) för att skapa en hemsida med inloggning och lösenordsskydd genom att tillämpa funktionaliteten för FORMS AUTHENTICATION i ASP.NET.

Sidor: 1 2 3 4
juridiskadokument.nu