Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

ArrayList med objekt (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod

ArrayList med objekt (C#, VB och ASP.NET) | Gratis kod Här kan du ladda hem gratis kod (C# och VB) som exemplifierar hur en ArrayList med objekt kan användas för att skicka och presentera data när konceptet för objektorienterad programmering tillämpas.

En ArrayList är en datalista med objekt som finns sparad i minnet fram till dess att ”Garbage Collectorn” frigör listan från minnet. En ArrayList har en variabel storlek innebärande att det obehindrat går att lägga till och ta bort objekt från listan. Den variabla storleken för en ArrayList gör den mer lämplig att använda än en vanlig Array för att spara urval av data från en databas.

En ArrayList med objekt kan precis som en DataTable eller andra samlingar (Collections) direkt användas som datakälla för en Repeater, GridView, DataList eller en uppslagskolumn. Data från en ArrayList kan även hämtas genom att man loopar igenom listan och hämtar ut egenskaper (Properties) från varje objekt i listan.

I den här mallen med gratis kod (C# och VB) för en ArrayList med objekt finns det exempel på hur data från en databas läggs till i en ArrayList, hur en ArrayList kan användas som datakälla för en Repeater och hur man kan loopa igenom en ArrayList för att hämta data från objekten.

Tänk på att du i ditt webbhotell måste ha gjort en inställning för rätt version av ”ASP.NET” avseende din webbsida (den version som anges i filen ”Web.config”). Vi använder Visual Web Developer 2005 (2010) Express Edition för webbprogrammering.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 987
Etiketter för denna mall: » hemsida » programmering » webbsida
juridiskadokument.nu