Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Processrätt | Kategori

Här hittar du gratis mallar för processrätt. Processrätt innefattar de regler som gäller vid rättegångar och dessa regler finns samlade i rättegångsbalken som benämns Rättegångsbalk (1942:740). Rättegångsbalken innehåller regler om domstolsväsendet och hur man skall starta och driva civilrättsliga tvistemål.

Stämningsansökan | Gratis mall

Stämningsansökan är en gratis mall för att till tingsrätten ansöka om stämning avseende en motpart som du inte kan komma överens med. Om du vill inleda rättegång mot någon skall du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten.

Svaromål vid stämning | Gratis mall

Svaromål vid stämning är en gratis mall för göra invändningar och bestrida påståenden i en stämning som har riktats mot dig. Om du blir stämd måste du lämna ett svaromål där du antingen bestrider eller medger de yrkanden som ställs mot dig.

juridiskadokument.nu