Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Ansökan om skilsmässa | Gratis mall

Ansökan om skilsmässa | Gratis mall Äktenskapsskillnad är en gratis mall för att ansöka om skilsmässa hos den tingsrätt som din kommun tillhör. Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Om ni vill, kan ni få betänketid innan ni skiljer er.

Är makarna ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till skilsmässa. Denna skall föregås av betänketid, om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Vill bara en av makarna att äktenskapet skall upplösas, har den maken rätt till skilsmässa endast efter betänketid.

Betänketiden inleds när makarna gemensamt ansöker om skilsmässa eller när den ena makens yrkande om skilsmässa delges den andra maken. Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på skilsmässa meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det. Har ett sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om skilsmässa fallit. Avvisas talan om skilsmässa eller avskrivs målet, upphör betänketiden.

Om makarna lever åtskilda sedan minst två år, har var och en av dem rätt till skilsmässa utan föregående betänketid. När dom på skilsmässa vinner laga kraft, är äktenskapet upplöst.

Du kan använda den här mallen för att gemensamt med din make ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten i din kommun.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Domstolsverket | 4 193
Etiketter för denna mall: » äktenskap » arv » bodelning » fastighet » rättegång » skilsmässa » word
juridiskadokument.nu