Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Personal | Tagg

Här listas gratis mallar som har taggats med personal. Vi hoppas att dessa mallar skall hjälpa dig i ditt arbete.

CV eller meritförteckning

CV är en gratis mall för att upprätta en meritförteckning över vad du har gjort och vad du kan. Ett CV är ett dokument som klart och koncist beskriver vilka meriter och kunskaper du har.

Diplom som bekräftelse på fullgjord prestation

Diplom är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett skriftligt intyg till någon som har fullgjort en prestation såsom att ha utfört en utbildning eller deltagit i en tävling.

Frånvarorapport, registrera frånvaro, frånvarorapportering

Frånvarorapport är en gratis mall för att registrera frånvaro för anställd personal. Med hjälp av denna mall kan du registrera frånvaro för anställd personal.

Körjournal

Körjournal är en gratis mall för att registrera tjänstekörning och privatkörning. Den här mallen kan användas av anställd personal eller egenföretagare för att redovisa körda kilometer i tjänst och privat.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan är en gratis mall som används av anställd personal för att göra en formell och skriftlig ansökan om ledighet.

Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan

Lärandekurvan är en gratis mall som kan användas för att grafiskt skapa en erfarenhetskurva som visar på sambandet mellan tidsåtgång per enhet och ackumulerat antal producerade enheter.

Lönebesked, lönespecifikation och lönekörning

Lönebesked är en gratis mall för att skapa lönespecifikationer för anställd personal. Med hjälp av den här mallen kan du göra en lönekörning och skapa lönebesked som du kan skicka till dina anställda.

Löneunderlag rörlig ersättning

Löneunderlag rörlig ersättning är en gratis mall för att registrera arbetad tid, övertid och provision för anställd personal.

Personalliggare

Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras.

Personalrutin, intern kontroll för personalcykeln

Personalrutin är en gratis mall som beskriver interna rutiner för intern kontroll i personalcykeln. I denna mall beskrivs stegen i processen för administration av personal och löner och de arbetsuppgifter som bör utföras för att uppnå en tillfredsställande intern kontroll för personalcykeln.

Första || Nästa
juridiskadokument.nu