Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Produktionsschema (MPS) | Gratis mall

Produktionsschema (MPS) | Gratis mall

Produktionsschema är en gratis mall för att upprätta ett schema för när och hur mycket som skall färdigsställas av varje enskild slutprodukt (produkter i lager av färdiga varor).

Ett produktionsschema utgår från den aggregerade produktionsplanen och skall stämma överens med denna. Ett produktionsschema har en större specifikation jämfört med den aggregerade produktionsplanen både när det gäller produkter och tidsenheter.

Ett produktionsschema ger uttryck för den planerade produktionen under olika tidsperioder specificerat på olika slutprodukter, produktionsschemat är inte ett uttryck för den väntade efterfrågan under olika tidsperioder. Ett produktionsschema används för att planera produktionen för slutprodukter med en beroende efterfrågan.

Beroende efterfrågan innebär att efterfrågan på en slutprodukt påverkar efterfrågan på de ingående komponenterna i denna slutprodukt, det vill säga att det finns ett samband mellan produkter. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en produkt som ingår som komponent i en slutprodukt beror på efterfrågan på denna slutprodukt.

Produktionsschemat är utgångspunkten för materialinköpsplaneringen där man skall bestämma hur mycket som skall köpas in av de ingående komponenterna i slutprodukterna som skall produceras eller tillverkas.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett produktionsschema för slutprodukter med beroende efterfrågan om du inte använder ett program för produktionsplanering, exempelvis ett MPS eller MRP-program.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 3 497
Etiketter för denna mall: » budgetering » excel » inköp » lager » mps » mrp » planering » produktion
doxservr.se juridiskadokument.nu