Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Produktionsplanering | Kategori

Här hittar du gratis mallar för produktionsplanering. Produktionsplanering är de aktiviteter som utförs för att planera kapacitet, tid och resursfördelning i produktionsprocessen.

Aggregerad produktionsplanering | Gratis mall

Aggregerad produktionsplanering är en gratis mall för att på en övergripande nivå bestämma hur mycket som skall tillverkas och när tillverkning skall ske under en framtida tidsperiod på mellan 3 och 18 månader.

Kapacitetsplanering i process med tid | Gratis mall

Kapacitetsplanering process för tid är en gratis mall som kan användas för att bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process när det gäller maskintid och arbetstid.

Lärandekurvan eller erfarenhetskurvan | Gratis mall

Lärandekurvan är en gratis mall som kan användas för att grafiskt skapa en erfarenhetskurva som visar på sambandet mellan tidsåtgång per enhet och ackumulerat antal producerade enheter.

Material och inköpsplanering (MRP) | Gratis mall

Material och inköpsplanering (MRP) är en gratis mall för att schemalägga produktionsstarter och inköpstidpunkter när det gäller produkter med en beroende efterfrågan.

Processbeskrivning | Gratis mall

Processbeskrivning är en gratis mall som kan användas för att beskriva vilka aktiviteter som utförs i en process och vilken distans i meter som krävs för att utföra aktiviteten samt vilken tid det tar att utföra aktiviteten.

Produktionsschema (MPS) | Gratis mall

Produktionsschema är en gratis mall för att upprätta ett schema för när och hur mycket som skall färdigsställas av varje enskild slutprodukt (produkter i lager av färdiga varor).

Projektplanering med Gantt schema | Gratis mall

Projektplanering med Gantt schema är en gratis mall för att planera när aktiviteter i ett projekt skall genomföras. Ett projekt är en serie av uppgifter eller aktiviteter som skall genomföras för att uppnå ett resultat, exempelvis utveckling av en produkt, byggnation av ett hus eller genomförandet av en marknadsföringskampanj.

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe | Gratis mall

Schemaläggning av jobb i ett arbetsställe är en gratis mall för att bestämma sekvensen för de arbetsuppgifter som skall utföras i arbetsstället, det vill säga i vilken ordning jobben skall utföras.

Tilldela jobb till arbetsställen | Gratis mall

Tilldela jobb till arbetsställen är en gratis mall för kortsiktig produktionsplanering som kan användas till att fördela jobb eller uppgifter till arbetsställen, arbetsplanering för att uppnå den minsta totalkostnaden.

Utvärdera kösystem | Gratis mall

Kösystem är en gratis mall för göra beräkningar på och utvärdera ett befintligt eller planerat kösystem. En kö är personer eller objekt som väntar på att bli betjänade och köer bildas eftersom dessa kunder inte kan bli betjänade omedelbart.

juridiskadokument.nu