Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Processtyrning | Kategori

Här hittar du gratis mallar för processtyrning. Processtyrning innebär att skapa och styra processer så att dessa producerar enheter inom fastställda toleransintervall. När en process är ur kontroll gäller det att hitta orsakerna till problemen och åtgärda dessa problem.

Acceptanskontroll med OC-kurva | Gratis mall

Acceptanskontroll med OC-kurva är en gratis mall för att skapa och utvärdera en acceptansplan för om ett inkommande parti av varor skall accepteras eller inte. Acceptanskontroll innebär att man gör ett urval från ett inkommande parti av varor och beräknar antalet felaktiga enheter i detta urval som jämförs mot en fasställd beslutsregel i en acceptansplan.

Beräkna processkapabilitet eller tillförlitlighet | Gratis mall

Processkapabilitet är en gratis mall för att beräkna kapabiliteten eller förmågan att producera inom angivna toleransintervall för processer. Processkapabilitet är en process förmåga att uppfylla designspecifikationer.

Paretodiagram | Gratis mall

Paretodiagram är en gratis mall för att organisera fel, problem eller defekter i ett överskådligt diagram. Ett paretodiagram visar frekvensen av fel, problem eller defekter i staplar och som ackumulerad andel i procent i ett diagram.

Statistisk processkontroll med p-diagram | Gratis mall

Statistisk processkontroll med p-diagram är en gratis mall för att styra och försäkra sig om att processer producerar enligt fastställda standarder. Statistisk processkontroll är en statistisk metod som används för att mäta prestationerna för en process.

Statistisk processkontroll med x-diagram | Gratis mall

Statistisk processkontroll med x-diagram är en gratis mall för att styra och försäkra sig om att processer producerar enligt fastställda standarder. Statistisk processkontroll är en statistisk metod som används för att mäta prestationerna för en process.

juridiskadokument.nu