Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Lokalisering | Kategori

Här hittar du gratis mallar för lokalisering. Lokalisering innebär att bestämma var man skall placera en fabrik, ett lager, ett kontor eller en affär. Dessa mallar för lokalisering skall hjälpa dig att välja den bästa lokaliseringen för ditt företag.

Break-Even analys vid lokalisering | Gratis mall

Break-Even analys för lokalisering är en gratis mall för att utvärdera olika lokaliseringsalternativ genom att ta hänsyn till fasta och rörliga kostnader för varje alternativ och välja det alternativ som har lägst totalkostnad vid förväntad volym.

Faktorbedömning vid lokalisering | Gratis mall

Faktorbedömning för lokalisering är en gratis mall för att utvärdera olika lokaliseringsalternativ genom att vikta faktorer och betygsätta lokaliseringsalternativen på varje faktor.

Lokalisering av centrallager | Gratis mall

Lokalisering av centrallager är en gratis mall för att bestämma var man skall placera ett centrallager geografiskt för att minimera distributionskostnaderna.

Transportmodell för transportproblem | Gratis mall

Transportmodell är en gratis mall för att beräkna det optimala flödet av varor mellan avsändare och destinationer med avseende på kostnader och med hjälp av linjär programmering.

Utvärdering av processorienterad layout | Gratis mall

Process layout är en gratis mall för att beräkna kostnaden för olika arrangemang av avdelningar i olika rum. Den här mallen kan användas för att utvärdera olika placeringar av avdelningar i olika rum för att komma fram till en rimlig kostnad beroende på hur många förflyttningar som görs mellan avdelningarna och avståndet mellan rummen.

juridiskadokument.nu