Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Beräkna beställningspunkt och buffertlager | Gratis mall

Beräkna beställningspunkt och buffertlager | Gratis mall

Beräkna beställningspunkt och buffertlager är en gratis mall för att beräkna buffertlager och beställningspunkt för flera produkter beroende på efterfrågan, standardavvikelse för efterfrågan och leveranstid. Beställningspunkt är en beslutsregel för inköp av varor med oberoende efterfrågan.

Oberoende efterfrågan innebär att efterfrågan på en vara inte beror på efterfrågan för andra varor, det vill säga att det inte finns något samband mellan varorna. Med beroende efterfrågan menas att efterfrågan på en vara beror på efterfrågan på andra varor, det vill säga en vara ingår som komponent i en eller flera andra varor.

Beställningspunkt är en beslutsregel som används för att bestämma när företag skall göra beställningar av material eller varor. Ett företag kan inte vänta med att beställa nya varor tills lagernivån når 0 eftersom beställda varor oftast inte levereras omedelbart. Efterfrågan på produkten och leveranstiden bestämmer storleken på beställningspunkten. En beställningspunkt är ett uttryck för den lagernivå som skall trigga en ny beställning av varor och under leveranstiden skall denna lagernivå som bestämts av beställningspunkten räcka för att tillmötesgå efterfrågan.

Att exakt veta hur stor efterfrågan är och hur lång leveranstid det är kan dock vara svårt och därför kan det krävas att företaget har ett buffertlager. Ett buffertlager skall ta hänsyn till och minimera risken att lagret tar slut även då det är variation i efterfrågan eller leveranstiden. I den här modellen beräknas buffertlagret som standardavvikelsen för efterfrågan gånger ett Z-värde gånger leveranstiden dividerat med antalet arbetsdagar. Leveranstiden antas vara någorlunda säker och variation i denna får tas hänsyn till genom att justera standardavvikelsen för efterfrågan. Om leveranstiden är försenad med en dag så innebär det att det krävs ett buffertlager om nivån på efterfrågan under en arbetsdag. Ett Z-värde på 3 innebär att man täcker in cirka 99,86 % av variationen i efterfrågan.

Beställningspunkten beräknas som efterfrågan per arbetsdag gånger leveranstiden plus buffertlagret. Du kan använda den här mallen för att beräkna buffertlager och beställningspunkt för ett flertal produkter med oberoende efterfrågan. För att underlätta dessa beräkningar ytterligare kan ett lagerprogram eller lagersystem vara att rekommendera.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2017-02-02 | Skapad av Mallar.biz | 6 002
Etiketter för denna mall: » beställning » excel » inköp » kalkyl » lager » leverans » mrp » räkna
juridiskadokument.nu