Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Lagerstyrning | Kategori

Här hittar du gratis mallar för lagerstyrning. Lagerstyrning innebär att optimera lagerhållning och inköp för att minimera kostnader och uppnå hög kundnöjdhet.

ABC-analys | Gratis mall

ABC-analys är en gratis mall som kan användas för att klassificera produkter beroende på deras årliga omsättning. En ABC-analys innebär att dela in företagets produkter i tre kategorier, A-produkter, B-produkter och C-produkter.

Beräkna beställningspunkt och buffertlager | Gratis mall

Beräkna beställningspunkt och buffertlager är en gratis mall för att beräkna buffertlager och beställningspunkt för flera produkter beroende på efterfrågan, standardavvikelse för efterfrågan och leveranstid. Beställningspunkt är en beslutsregel för inköp av varor med oberoende efterfrågan.

Beräkna ekonomisk inköpskvantitet | Gratis mall

Ekonomisk inköpskvantitet är en gratis mall för att bestämma när man skall beställa varor och hur mycket som skall köpas in av varor som har en oberoende efterfrågan.

Beräkna ekonomisk produktionskvantitet | Gratis mall

Ekonomisk produktionskvantitet är en gratis mall för att bestämma den optimala tillverkningsvolymen i varje tillverkningsorder för varor med oberoende efterfrågan.

Inventering och lagervärdering | Gratis mall

Inventering och lagervärdering är en gratis mall för att dokumentera en fysisk inventering av ett lager och värdera detta lager enligt bokföringsmässiga grunder och skattemässiga regler.

Leverantörsutvärdering | Gratis mall

Leverantörsutvärdering är en gratis mall för att göra en jämförelse av olika leverantörer genom att betygsätta dessa på flera viktade faktorer för att kunna välja den eller de leverantörer som bäst uppfyller ditt företags krav.

juridiskadokument.nu