Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Försäljningsprognoser | Kategori

Här hittar du gratis mallar för att göra försäljningsprognoser. Försäljningsprognoser är skattningar av den framtida försäljningen i volym eller i monetära värden. Försäljningsprognoser används inom företag för att planera vilka resurser och hur mycket resurser som skall användas.

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning | Gratis mall

Försäljningsprognos med exponentiell utjämning och trendjustering är en gratis mall för att göra en prognos genom att exponentiellt utjämna den tidigare försäljningen och göra en trendjustering.

Försäljningsprognos med glidande medelvärde | Gratis mall

Försäljningsprognos med viktat glidande medelvärde är en gratis mall för att göra en prognos med hjälp av ett 3 månaders viktat glidande medelvärde på de tre föregående månadernas försäljningsvärde.

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidserieanalys | Gratis mall

Försäljningsprognos med säsongsjusterad tidsserieanalys är en gratis mall för att göra en prognos genom att utföra en regressionsanalys på den oberoende variabeln tid och den beroende variabeln försäljning och justera för säsongsvängningar.

Monte Carlo simulering | Gratis mall

Monte Carlo simulering är gratis mall som kan användas för att göra en simulering av ett verkligt system för att studera och analysera sannolika utfall.

juridiskadokument.nu