Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Enkelt skuldebrev | Gratis mall

Enkelt skuldebrev | Gratis mall

Enkelt skuldebrev är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan en långivare och en låntagare. Ett enkelt skuldebrev är, till skillnad från ett löpande, utställt till en viss person och kan därför inte byta ägare.

Ett skriftligt skuldebrev utgör en säkerhet för både kreditgivare och kredittagare då det finns ett skriftligt bevis på de villkor som gäller för ett lån. I den här mallen finns det bestämmelser om lånebelopp, lånets duration, amortering, ränta, betalningsplan och dröjsmålsränta.

Ett enkelt skuldebrev skall dateras och skrivas under av både långivare och låntagare. Långivare och låntagare skall erhålla ett exemplar var av avtalet.

Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 65 080
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » kontrakt » lån » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu