Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Hyresavtal lägenhet i andra hand | Gratis mall

Hyresavtal lägenhet i andra hand | Gratis mall Hyresavtal i andra hand för lägenhet är en gratis mall för att upprätta ett andrahandskontrakt mellan förstahandshyresgästerna och andrahandshyresgästerna. En hyresgäst har alltid rätt att erhålla ett skriftligt hyreskontrakt oberoende av om uthyrningen sker i först hand eller i andra hand.

För att få hyra ut en lägenhet eller bostadsrätt i andra hand krävs det tillstånd från hyresvärden, utan tillstånd riskerar både andrahandshyresgästen och förstahandshyresgästen att bli vräkta. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand är det fortfarande du som förstahandshyresgäst som är ansvarig gentemot hyresvärden. Som förstahandshyresgäst är du skyldig att betala hyran till hyresvärden i tid, riskerar att bli vräkt om andrahandshyresgästen missköter sig och ansvarar gentemot hyresvärden för skador som andrahandshyresgästen orsakar. Det är därmed viktigt med ett skriftligt hyresavtal i andra hand för att reglera de villkor som gäller mellan dig som förstahandshyresgäst och andrahandshyresgästen.

Som förstahandshyresgäst har du inte rätt att ta ut vilken hyra du vill, hyran skall vara skälig i förhållande till lägenhetens bruksvärde. Med lägenhetens bruksvärde menas hyresnivån för en liknande lägenhet i den kommunala allmännyttan. Om du hyr en lägenhet motsvarar vanligtvis din hyra bruksvärdet medan det inte är säkert att månadsavgiften i en bostadsrätt motsvarar bruksvärdet, om månadsavgiften är väldigt hög är det inte säkert att du kan få täckning för denna. Om du tar ut en för hög hyra av andrahandshyresgästen riskerar du att bli återbetalningsskyldig om andrahandshyresgästen anmäler detta till Hyresnämnden. Om din lägenhet eller bostadsrätt är fullt möblerad har du rätt att göra ett pålägg på hyran om 10-15 %. Som förstahandshyresgäst har du rätt att låta hyresnivån i hyresavtalet justeras vid förändringar i hyran som vidtas av din hyresvärd.

Vid uthyrning av lägenhet eller bostadsrätt i andra hand tillämpas reglerna i kapitel 12 i jordabalken och hyresgästen har i normala fall rätt till en uppsägningstid om 3 månader.

Ett hyresavtal i andra hand bör vara skriftligt och innehålla uppgifter om förstahandshyresgästens och andrahandshyresgästens namn och adress, lägenhetens adress och yta, hyrans storlek, betalningsvillkor, avtalstid, möblering och uppsägningstid.

Du kan använda denna mall för hyresavtal i andra hand för att upprätta ett skriftligt hyresavtal mellan dig som förstahandshyresgäst och andrahandshyresgäster.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 5 714
Etiketter för denna mall: » avtal » fastighet » hyra » kontrakt » word
juridiskadokument.nu