Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Bostadsrättsförening | Kategori

Här hittar du mallar som du kan använda till din bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening har som syfte att upplåta lägenheter till medlemmar och säkerställa fastigheternas underhåll. En bostadsrättsförening äger fastigheter och bostadsrättsföreningen ägs av dess medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening | Gratis mall

Kallelse till föreningsstämma i bostadsrättsförening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en bostadsrättsförening. Samtliga medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Protokoll vid konstituerande stämma i bostadsrättsförening | Gratis mall

Protokoll vid konstituerande stämma för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid den första föreningsstämman när en bostadsrättsförening bildas.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening | Gratis mall

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie stämma i en bostadsrättsförening. En ordinarie föreningsstämma hålls en gång per verksamhetsår och utgör det huvudsakliga organet för medlemmarnas inflytande och beslutsfattande.

Protokoll vid styrelsesammanträde i bostadsrättsförening | Gratis mall

Protokoll vid styrelsesammanträde för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett protokoll vid ett styrelsesammanträde i en bostadsrättsförening.

Stadgar i bostadsrättsförening | Gratis mall

Stadgar för bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta de grundläggande bestämmelser som skall gälla i en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening måste ha minst 3 medlemmar, styrelse, revisor och ha antagit stadgar.

juridiskadokument.nu