Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Räntekalkyler | Kategori

Här hittar ni gratis mallar för räntekalkyler. Räntekalkyler är beräkningsmallar för att beräkna ränta och avkastning på investeringar i tillgångar.

Beräkna annuitet på annuitetslån | Gratis mall

Beräkna annuitet på annuitetslån är en gratis mall för att beräkna periodvisa annuiteter på ett annuitetslån utifrån totalt lånebelopp vid starten.

Beräkna avkastningskurva | Gratis mall

Beräkna avkastningskurva är en gratis mall för att upprätta en avkastningskurva på penningmarknaden som beskriver sambandet mellan räntesats och kvarvarande löptid.

Beräkna ränta på periodsparande | Gratis mall

Beräkna ränta på periodsparande är en gratis mall för att beräkna vad en startinvestering och löpande periodsparande ger för slutvärde efter valt antal perioder när hänsyn till ränta på ränta effekten har tagits.

Beräkna ränta på ränta | Gratis mall

Beräkna ränta på ränta är en gratis mall för att beräkna vad en investering i kapitaltillgångar ger för slutvärde efter valt antal perioder när hänsyn till ränta på ränta effekten har tagits.

Nuvärdesberäkning av periodbetalningar (annuiteter) | Gratis mall

Nuvärdesberäkning av periodbetalningar är en gratis mall som kan användas för att beräkna nuvärdet av framtida betalningar som sker med lika stora belopp per period och/eller av en betalning som sker vid ett tillfälle.

juridiskadokument.nu