Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Bidragskalkyl | Gratis mall

Bidragskalkyl | Gratis mall

Bidragskalkyl är en gratis mall för att upprätta en produktkalkyl enligt principerna för bidragskalkylering. Det är en produktkalkyl där ofullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs, endast särkostnader fördelas till kalkylobjekt.

En bidragskalkyl kan användas både som förkalkyl och efterkalkyl för att sätta priser eller för att bedöma lönsamheten på produkter. Vanliga användningsområden för bidragskalkyler är för att sätta priser när det finns ledig kapacitet eller då man skall göra produktval när det finns flaskhalsar i produktionen. I en bidragskalkyl används kostnadsbegreppen särkostnader och samkostnader. Särkostnader är kostnader som beror på och påverkas av kalkylobjektet medan samkostnader är kostnader som är oberoende av ett kalkylobjekt. I bidragskalkylering används också begreppet särintäkter som utgör intäkter som beror på och påverkas av kalkylobjektet, exempelvis vilka blir våra intäkter om vi genomför en viss kampanj.

Bidragskalkyler kan upprättas som stegkalkyler där samkostnader på en nivå utgör särkostnader på nästa nivå. I en bidragskalkyl beräknas lönsamheten för kalkylobjekt som täckningsbidrag och täckningsgrad. Täckningsbidrag är särintäkten minus särkostnaden och täckningsgraden är täckningsbidraget dividerat med särintäkten. Täckningsbidraget gånger volym utgör totalt täckningsbidrag och totalt täckningsbidrag i hela företaget minus samkostnaderna blir resultatet.

I den här mallen kan ni upprätta en bidragskalkyl för flera produkter och sätta priser via pålägg samt beräkna täckningsbidrag och täckningsgrad.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 5 848
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » produktion » räkna » styrning
juridiskadokument.nu