Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Produktkalkyler | Kategori

Här hittar du gratis mallar för produktkalkyler. Produktkalkyler är kalkyler som används för prissättningsbeslut, lagervärdering och lönsamhetsbedömningar för kalkylobjekt. Det vanligaste kalkylobjektet för produktkalkyler är produkter men kan även bland annat vara akiviteter, tillverkningsordrar, försäljningsordrar eller kunder.

ABC-kalkyl | Gratis mall

ABC-kalkyl är en gratis mall som steg för steg visar på processen för att upprätta en aktivitetsbaserad kalkyl. En ABC-kalkyl är en produktkalkyl som utgår från att aktiviteter förbrukar resurser och att kalkylobjekt utnyttjar aktiviteter.

Bidragskalkyl | Gratis mall

Bidragskalkyl är en gratis mall för att upprätta en produktkalkyl enligt principerna för bidragskalkylering. Det är en produktkalkyl där ofullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs, endast särkostnader fördelas till kalkylobjekt.

Ekvivalentkalkyl | Gratis mall

Ekvivalentkalkyl är en gratis mall för att upprätta en periodkalkyl för flera produkter som använder och förbrukar samma resurser under en viss period. En ekvivalentkalkyl är speciellt anpassad för processindustrin såsom tegelbruk, pappersmassaföretag eller sågverk.

Produktval vid flaskhalsar | Gratis mall

Produktval vid flaskhalsar är en gratis mall för att med hjälp av linjär programmering bestämma vilka produkter som skall tillverkas då det finns en eller flera flaskhalsar i processen.

Resultatanalys | Gratis mall

Resultatanalys är en gratis mall för att göra en nollpunktsanalys eller Break even analys för produkter eller projekt. Denna resultatanalys innebär att fastställa den volym och omsättning som krävs för att uppnå nollresultat eller nå Break even.

Självkostnadskalkyl i tillverkande företag | Gratis mall

Självkostnadskalkyl för tillverkande företag är en gratis mall för att beräkna självkostnaden för produkter i ett tillverkande företag. En självkostnadskalkyl är en produktkalkyl där fullständig konstadsfördelning till kalkylobjekt görs.

Timkostnadskalkyl konsult | Gratis mall

Timkostnadskalkyl konsult är en gratis mall för att beräkna kostnad per praktiskt tillgänglig timme, för att beräkna nollpunktsvolym, för att beräkna nollpunktsomsättning och för att beräkna resultat utifrån budgeterad debiteringsgrad.

juridiskadokument.nu