Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Investeringskalkyler | Kategori

Här hittar du mallar för investeringskalkyler. Investeringskalkyler är kalkyler som upprättas när en eller flera investeringar skall göras. Investeringskalkyler utgör beslutsunderlag för att bestämma sig för att vidta en investering eller för att välja mellan olika investeringsalternativ.

Annuitetskalkyl | Gratis mall

Annuitetskalkyl är en gratis mall för att upprätta en investeringskalkyl enligt annuitetsmetoden för ett eller flera investeringsalternativ. En annuitetskalkyl kan vara lämplig att använda när man skall jämföra investeringsalternativ med olika ekonomiska livslängder.

Investeringskalkyl för marknadsföring | Gratis mall

Investeringskalkyl för marknadsföringsinvestering är en gratis mall för att skapa en kalkyl för en investering i marknadsföring, exempelvis en marknadsföringskampanj, annonsering eller annan reklam.

Nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot | Gratis mall

Nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot är en gratis mall för att upprätta en investeringskalkyl enligt nuvärdemetoden och internräntemetoden för ett eller flera investeringsalternativ.

Payoffkalkyl | Gratis mall

Payoffkalkyl är en gratis mall för att upprätta en investeringskalkyl enligt payoffmetoden eller paybackmetoden. Payoffmetoden innebär att man beräknar hur många perioder det tar för en investering att betala tillbaka sig, vanligtvis år.

Resultatutvärdering av optioner och terminer | Gratis mall

Resultatutvärdering av optioner och terminer är en gratis mall som kan användas för att utvärdera vilket resultat positioner i optioner eller terminer ger beroende på marknadsnoteringen för det underliggande instrumentet.

juridiskadokument.nu