Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Produktregister | Gratis mall

Produktregister | Gratis mall Produktregister är en gratis mall för att upprätta ett register över varor och tjänster i ett företag. Ett produktregister är centralt i ett företag då produkter köps in, lagras och säljs för att uppnå en vinst i företaget.

Produkter kan vara både varor och tjänster och produkterna har ett värde eftersom det finns en vilja att betala detta värde för att erhålla varan eller få tjänsten utförd. Varor kan vara råmaterial, produkter under bearbetning och färdiga varor eller handelsvaror. Varor kan också vara förbrukningsmaterial där avsikten med innehavet är att förbruka dem i verksamheten och inte att sälja dem vidare.

Varor och tjänster kan vara ihopkopplade med andra varor eller tjänster och man använder då ett strukturregister för att beskriva sambandet mellan olika varor och tjänster.

Ett produktregister är viktigt för att underlätta processen att köpa in dessa, att beräkna lagersaldo, att värdera lagret och att sälja produkterna till kunder. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett produktregister över dina produkter. Ett produktregister finns som en central del i ekonomiprogram.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 3 368
Etiketter för denna mall: » excel » fakturering » försäljning » inköp » mps » mrp » register
juridiskadokument.nu