Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Leverantörsreskontra | Gratis mall

Leverantörsreskontra | Gratis mall

Leverantörsreskontra är en gratis mall för att föra register över leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Om ditt företag gör inköp på kredit och erhåller leverantörsfakturor från leverantörer så bör ert företag föra register över erhållna leverantörsfakturor.

Följande text om sidordnad bokföring har hämtats från kapitel 5 i bokföringslagen:

Sidoordnad bokföring
4 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Lag (2006:874).


Leverantörsreskontra är ett register över specifika leverantörsfakturor med uppgift om leverantörsfakturanummer, leverantörsnamn, fakturadatum, fakturabelopp och leverantörsskuld. I en leverantörsreskontra finns uppgift om total leverantörsskuld och hur denna totala leverantörsskuld fördelar sig på specifika leverantörsfakturor.

Ni kan använda den här mallen för leverantörsreskontra om ni inte använder er av ett faktureringsprogram eller administrationsprogram för att manuellt föra register över leverantörsfakturor. Ni registrerar leverantörsfakturor post för post med hänvisning till verifikationsnummer och leverantörsfakturanummer för spårbarhet. För varje enskild leverantörsfaktura kan ni registrera totalbelopp för kreditfakturor och utbetalningar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 2 954
Etiketter för denna mall: » bokföring » bokslut » excel » inköp » rapporter » redovisning » register
juridiskadokument.nu