Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

SWOT-analys | Gratis mall

SWOT-analys | Gratis mall

Den här mallen syftar till att hjälpa dig att upprätta en SWOT-analys för ditt företag, din organisation eller din person. En SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel som används för att beskriva nuläget.

En SWOT analys syftar till att kartlägga ett företags, en persons eller en annan organisations möjligheter, hot, styrkor och svagheter såsom det ser ut i nuläget. En SWOT-analys brukar vanligen ingå i marknadsplanens situationsanalys och hjälper till att strukturera möjligheter, hot, styrkor och svagheter.

SWOT analysen utgör tillsammans med den övriga situationsanalysen en grund för den framåtriktade planeringen genom att skapa förutsättningar för att utnyttja möjligheter, undvika hot, använda styrkor och förbättra svagheter.

Möjligheter och hot är icke påverkbara omgivningsfaktorer som en organisation eller en person dra fördelar av att känna till. Styrkor och svagheter är påverkbara interna faktorer som en organisation eller en person kan dra fördel av och förbättra.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 1 662Etiketter för denna mall: » analys » budgetering » ekonomistyrning » marknadsföring » planering » produktutveckling » word
juridiskadokument.nu doxservr.se