Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Planering & budget | Kategori

Här hittar du mallar för planering och budget. Planering och budget innebär att i förväg bestämma hur mycket resurser som skall användas, hur resurser skall fördelas och när i tiden resurser skall anskaffas och användas. Använd mallar för planering och budgetering för att bättre planera och budgetera i ditt företag.

Resursbokning på timmar | Gratis mall

Resursbokning timmar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

SWOT-analys | Gratis mall

Den här mallen syftar till att hjälpa dig att upprätta en SWOT-analys för ditt företag, din organisation eller din person. En SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel som används för att beskriva nuläget.

Transaktionsplan | Gratis mall

Transaktionsplan är en gratis mall som kan användas för att i ekonomistyrningen planera för vilka data som måste registreras för olika affärshändelser för att mått skall kunna mätas, rapporter skall kunna upprättas och budgetar skall kunna följas upp.

Sidor: 1 2
juridiskadokument.nu