Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Planering & budget | Kategori

Här hittar du mallar för planering och budget. Planering och budget innebär att i förväg bestämma hur mycket resurser som skall användas, hur resurser skall fördelas och när i tiden resurser skall anskaffas och användas. Använd mallar för planering och budgetering för att bättre planera och budgetera i ditt företag.

Affärsplan | Gratis mall

Det här är en gratis mall för att upprätta en affärsplan för ditt företag eller ditt projekt. En affärsplan är en ettårsplanering för de aktiviteter och åtgärder som skall vidtas i företaget utifrån de långsiktiga målsättningarna samt den långsiktiga strategin i företaget.

Balanserat styrkort (BSC) | Gratis mall

Balanserat styrkort är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett balanserat styrkort i er verksamhet med fyra perspektiv och 10 mått per perspektiv. Den här mallen kan användas för ett verksamhetsår med mättidpunkter per månad.

Beräkna lön för egenföretagare | Gratis mall

Beräkna lön för egenföretagare är en gratis mall för att beräkna vilken bruttolön och nettolön en egenföretagare kan erhålla beroende på företagets vinst. En egenföretagare i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening erhåller lön som en vanlig anställd med A-skattesedel medan en egenföretagare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag tar ut en nettolön i form av egna uttag.

Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet | Gratis mall

Beslutsmodell för beslutsfattande under osäkerhet är en gratis mall för att utvärdera olika beslutsalternativ beroende på väntad vinst och sannolikhet. Denna beslutsmodell innebär att det alternativ som ger högst väntevärde skall väljas.

Budget | Gratis mall

Budget är en gratis mall för att upprätta resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget för din verksamhet. Med hjälp av den här mallen kan du upprätta en fullständig budget för er verksamhet.

Marknadsplan | Gratis mall

Det här är en gratis mall för att upprätta en marknadsplan för ditt företags marknadsföring. En marknadsplan är en planering för vilka aktiviteter och åtgärder som skall genomföras i företaget under det kommande året utifrån de långsiktiga marknadsföringsmålen och den långsiktiga marknadsföringsstrategin.

Mått- och objektmatris | Gratis mall

Mått- och objektmatris är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vad som skall mätas och för vilka objekt måtten skall mätas.

Mötesbokning, planera möten | Gratis mall

Mötesbokning är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid för möten med olika klienter.

Rapportplan | Gratis mall

Rapportplan är en gratis mall för att i ekonomistyrningen planera för vilka rapporter som skall upprättas, när rapporterna skall upprättas och vilka som skall vara mottagare av rapporterna. Rapporter är dokument som används för att följa upp ansvar, lönsamhet och prestationer i efterhand genom att jämföra utfallet mot budget.

Resursbokning på dagar | Gratis mall

Resursbokning dagar är en gratis mall som kan användas för att boka in eller reservera tid åt olika externa eller interna kunder när det gäller olika resurser i företaget. Med resurser menas här tillgångar i företaget som inte förbrukas vid användning och som kan användas och utnyttjas under viss tid.

Sidor: 1 2
juridiskadokument.nu