Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Personaladministration | Kategori

Här hittar du mallar för er personaladministration. Om ditt företag har anställd personal ställs det krav på en god personaladministration av dina anställda, fackföreningar och myndigheter. Ta hjälp av personalmallar för att underlätta din administration av personal.

Körjournal | Gratis mall

Körjournal är en gratis mall för att registrera tjänstekörning och privatkörning. Den här mallen kan användas av anställd personal eller egenföretagare för att redovisa körda kilometer i tjänst och privat.

Ledighetsansökan | Gratis mall

Ledighetsansökan är en gratis mall som används av anställd personal för att göra en formell och skriftlig ansökan om ledighet.

Lönebesked, lönespecifikation och lönekörning | Gratis mall

Lönebesked är en gratis mall för att skapa lönespecifikationer för anställd personal. Med hjälp av den här mallen kan du göra en lönekörning och skapa lönebesked som du kan skicka till dina anställda.

Löneunderlag rörlig ersättning | Gratis mall

Löneunderlag rörlig ersättning är en gratis mall för att registrera arbetad tid, övertid och provision för anställd personal.

Övertidsjournal | Gratis mall

Övertidsjournal är en gratis mall som kan användas för att upprätta en journal över övertidsarbete, mertidsarbete och jourtidsarbete för en anställd person.

Personalliggare | Gratis mall

Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras.

Program vid konferens, konferensprogram | Gratis mall

Konferensprogram är en gratis mall som kan användas till att upprätta ett program för en konferens eller en dagordning för en konferens.

Reseräkning | Gratis mall

Reseräkning är en gratis mall för att upprätta underlag vid resor i tjänsten. Med hjälp av den här mallen kan anställd personal eller egenföretagare registrera längd, syfte och privata utgifter för en tjänsteresa.

Sekretessavtal | Gratis mall

Sekretessavtal är en gratis mall för att upprätta ett sekretessavtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Ett sekretessavtal är ett avtal som reglerar rätten till information, kunskap och dess spridning mellan två eller flera parter.

Tidredovisning, tidrapport | Gratis mall

Tidredovisning är en gratis mall för att registrera arbetad tid avseende timanställd personal. Den här mallen innehåller en tidrapport per månad och kan användas som löneunderlag vid lönekörningen.

Sidor: 1 2
juridiskadokument.nu