Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Löneunderlag rörlig ersättning | Gratis mall

Löneunderlag rörlig ersättning | Gratis mall

Löneunderlag rörlig ersättning är en gratis mall för att registrera arbetad tid, övertid och provision för anställd personal. Med hjälp av den här mallen kan en ansvarig chef fylla i arbetad tid, rörlig ersättning och frånvaro för timanställd personal eller personal som får rörlig ersättning.

Löneunderlag för rörlig ersättning avser att utgöra underlag vid lönekörning för att betala ut timersättning, sjuklön, semestersättning, provision eller annan ersättning till anställd personal.

Personal som är timanställd eller får rörlig ersättning får oftast sin lön utbetald i månaden efter intjänandemånaden.

Den här mallen skall fyllas i av och godkännas av en ansvarig chef på arbetsplatsen och utgör ett bra underlag för utbetalning av timlön och rörlig ersättning.

Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 3 655
Etiketter för denna mall: » anställning » excel » jobb » lön » personal » rapporter
doxservr.se juridiskadokument.nu